Θέματα - Απαντήσεις Πανελληνίων ΓΕΛ 2019


Ημερήσια ΓΕΛ - 2019

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Αρχαία Προσανατολισμού

Ιστορία Προσανατολισμού

Λατινικά

Βιολογία Γενικής Παιδείας

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Φυσική Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Βιολογία Προσανατολισμού

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση

Μαθηματικά Προσανατολισμού
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Οικονομία - ΑΟΘ)
Βιολογία Γενικής Παιδείας

 

Ειδικά μαθήματα Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Γραμμικό Σχέδιο
Ελεύθερο Σχέδιο
Αρμονία
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων